JOBexpo GTI Beveren-Waas 20-21

6TSO

Elektromechanica – 6 TSO
Industriële ICT – 6 TSO
Industriële wetenschappen – 6 TSO
Mechanische vormgevingstechnieken – 6 TSO

6BSO

Auto – 6 BSO
Elektrische installaties – 6 BSO
Houtbewerking – 6 BSO
Lassen-constructie – 6 BSO
Werktuigmachines – 6 BSO

7BSO

Industrieel onderhoud – 7 BSO
Industriële houtbewerking – 7 BSO
Pijpfitten-lassen-monteren – 7 BSO

Se-n-Se

6ASO

6KSO

5BSO

5TSO