JOBexpo TSM Mechelen 20-21

6TSO

Bouw- en houtkunde – 6 TSO
Elektrische installatietechnieken – 6 TSO
Houttechnieken – 6 TSO
Mechanische vormgevingstechnieken – 6 TSO
Multimedia – 6 TSO
Podiumtechnieken – 6 TSO
Printmedia – 6 TSO
Autotechnieken – 6 TSO
Industriële wetenschappen – 6 TSO
Grafische communicatie – 6 TSO
Industriële ICT – 6 TSO
Elektromechanica – 6 TSO

6BSO

7BSO

Auto-elektriciteit – 7 BSO
Carrosserie en spuitwerk – 7 BSO
Fotolassen – 7 BSO
Industriële elektriciteit – 7 BSO
Industriële houtbewerking – 7 BSO
Meerkleurendruk / Drukwerkverdeling – 7 BSO
Renovatie Bouw – 7 BSO
Verwarmingsinstallaties – 7 BSO
Auto (duaal) – 7 BSO

Se-n-Se

Integrale Veiligheid – Se-n-Se
Toegepaste Autotechnieken – Se-n-Se

6ASO

6KSO

5BSO

5TSO