JOBexpo VTI & SiJo Menen 20-21

6TSO

Accountancy en IT (boekhouden-informatica) – 6 TSO
Autotechnieken – 6 TSO
Elektriciteit-Elektronica – 6 TSO
Elektrische installatietechnieken – 6 TSO
Elektromechanica – 6 TSO
Gezondheids- en welzijnswetenschappen – 6 TSO
Houttechnieken – 6 TSO
IndustriĆ«le wetenschappen – 6 TSO
Marketing en ondernemen (Handel) – 6 TSO
Mechanische vormgevingstechnieken – 6 TSO
Office management en communicatie (Secretariaat-talen) – 6 TSO
Sociale- en technische wetenschappen – 6 TSO
Techniek-wetenschappen – 6 TSO

6BSO

Auto – 6 BSO
Houtbewerking – 6 BSO
Werktuigmachines – 6 BSO

7BSO

Auto-elektriciteit – 7 BSO
Business support (Kantoor) – 7 BSO
Industrieel onderhoud – 7 BSO
IndustriĆ«le houtbewerking – 7 BSO
Kantooradministratie en gegevensbeheer – 7 BSO
Kinderzorg – 7 BSO
Logistics – 7 BSO
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige – 7 BSO

Se-n-Se

6ASO

6KSO

5BSO

5TSO