JOBexpo corona-proof

Team JOBexpo werkte een digitaal alternatief uit vanwege Covid-19 waarbij heel wat trainingen, maar ook beurzen online werden georganiseerd.

Na evaluatievergaderingen met de scholen en feedback van deelnemende bedrijven werd er beslist om, indien de situatie het toelaat, de beurzen fysiek te laten plaatsvinden.

We organiseren de beurzen dus zoveel als mogelijk op de scholen, mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Indien de beurs noodgedwongen toch digitaal zal georganiseerd worden, zullen de deelnemende bedrijven door team JOBexpo hiervan op de hoogte gebracht worden.

Voor verdere vragen hierover, contacteer teamjobexpo@jobexpo.be